IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

Draft Plani i Ri i Aktiviteteve 2018-2020

Konsultim publik mbi Planin e Ri të Veprimit 2018-2020 të...

“Skema e Bursave për Nëpunësit e Rinj Civilë” - Ce…

  Në 14 shkurt u zhvillua ceremonia e shpalljes së 15...

Sistemi online i aplikimeve dhe rekrutimit - DAP p…

Në kuadër të programit të shkëmbimit të eksperiencave me vendet...

Takimi i 7-të i Grupit të Posaçëm BE-Shqipëri për …

Takimi i 7-të i Grupit të Posaçëm për Reformën e...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
PRILL 2018
HMMEPSD
1
2
3

1616 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1616 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1617 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës së Riskut, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1617 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës së Riskut, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1629 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.3.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arkivistikë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1631 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.3.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1632 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.3.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Biologji -Kimi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1637 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2018, ora 09:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1638 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2018, ora 09:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1639 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Korçë, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1663 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.4.2018, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Auditimit të Programeve IPA, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


4

1619 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.4.2018, ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Investigimit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1619 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.4.2018, ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Investigimit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1649 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Teknike, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut


1649 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Teknike, në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut


1622 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër


1622 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër


1669 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.4.2018, ora 15:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Juridike, në Autoritetin Rrugor Shqiptar


5

1610 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Administratës, në Drejtorinë e Administratës dhe Prokurimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1610 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Administratës, në Drejtorinë e Administratës dhe Prokurimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1618 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1618 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1661 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Shpenzimeve Vendore, në Degën e Thesarit Tiranë - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Gjirokastër, Fushë- Krujë, Lezhë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1661 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Shërbimeve të Brendshme, në Degën Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Gjirokastër, Fushë- Krujë, Lezhë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1661 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë e Funksioneve Mbështetëse, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Gjirokastër, Fushë- Krujë, Lezhë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1661 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë e Funksioneve Mbështetëse, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Tiranë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Gjirokastër, Fushë- Krujë, Lezhë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1661 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë e Funksioneve Mbështetëse, në Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Gjirokastër, Fushë- Krujë, Lezhë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1661 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Gjirokastër, Fushë- Krujë, Lezhë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1661 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Juridik, në Administratën e Prefektit të Qarkut Shkodër - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Gjirokastër, Fushë- Krujë, Lezhë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1673 - Lëvizje paralele

Ekspert Mjekoligjor (të IML dhe pranë Gjykatave të Apelit), në Sektorin e Ekspertizës Mjekoligjore dhe Kërkimit Shkencor, në Institutin e Mjekësisë Ligjore - Kategoria: III-a/1

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Vlorë - Lloji i diplomës "Mjekësi e Përgjithshme", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


6

1637 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2018, ora 09:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1638 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2018, ora 09:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1639 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Korçë, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1640 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1641 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Navale/Navigacion", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1670 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike, në Ministrinë e Brendshme


7
8
9

1636 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Njësinë e Burimeve Kombëtare për Zhvillim, në Departamentin e Burimeve, Transparencës dhe Administrimit, në Kryeministri


1636 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Njësinë e Burimeve Kombëtare për Zhvillim, në Departamentin e Burimeve, Transparencës dhe Administrimit, në Kryeministri


10

1633 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Njësinë e Transparencës dhe Antikorrupsionit, në Departamentin e Burimeve, Transparencës dhe Administrimit, në Kryeministri


1633 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Njësinë e Transparencës dhe Antikorrupsionit, në Departamentin e Burimeve, Transparencës dhe Administrimit, në Kryeministri


1640 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1641 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Navale/Navigacion", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1650 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 10.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2018, ora 9:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mjekësi e Përgjithshme/Higjenë/Stomatologji/Shëndet Publik/Biologji/Infermieri/Mjekësi Veterinare/Biokimi (jo në fushën e mësuesisë)", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


11

1645 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Kapiten i Kapitenerisë së Portit Vlorë, në Kapiteneritë e Porteve dhe Kontrolli Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


1645 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Kapiten i Kapitenerisë së Portit Vlorë, në Kapiteneritë e Porteve dhe Kontrolli Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


1647 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Koordinimit Ndërinstitucional (pranë QNOD), në Kapiteneritë e Porteve dhe Kontrollit Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


1647 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Koordinimit Ndërinstitucional (pranë QNOD), në Kapiteneritë e Porteve dhe Kontrollit Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


1648 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit (Autoriteti Shtetëror) të Sigurisë Detare në Anije dhe Porte, në Drejtorinë (Autoriteti Shtetëror) e Sigurisë Detare, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


1648 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit (Autoriteti Shtetëror) të Sigurisë Detare në Anije dhe Porte, në Drejtorinë (Autoriteti Shtetëror) e Sigurisë Detare, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


1680 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.4.2018, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Mjedisit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvilimit të Mjedisit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit


12

1653 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Koncesioneve, në Drejtorinë e Koncesioneve, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


1653 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Koncesioneve, në Drejtorinë e Koncesioneve, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


1655 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes


1655 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes


1654 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Procedurave Koncesionare, në Drejtorinë e Koncesioneve, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë, ne Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


1654 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Procedurave Koncesionare, në Drejtorinë e Koncesioneve, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë, ne Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


13

1650 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 10.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2018, ora 9:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mjekësi e Përgjithshme/Higjenë/Stomatologji/Shëndet Publik/Biologji/Infermieri/Mjekësi Veterinare/Biokimi (jo në fushën e mësuesisë)", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1651 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.4.2018, ora 11:00, në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.4.2018, ora 9:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Matematikë", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1658 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Epidemiologjisë, Identifikimit dhe Regjistrimit, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1658 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Epidemiologjisë, Identifikimit dhe Regjistrimit, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1659 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Bujqësisë, Blegtorisë dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1659 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Bujqësisë, Blegtorisë dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


14
15
16

1651 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.4.2018, ora 11:00, në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.4.2018, ora 9:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Matematikë", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1665 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Auditues i Dytë në Drejtorinë e Auditimit të Programit IPARD, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1665 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Auditues i Dytë në Drejtorinë e Auditimit të Programit IPARD, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1666 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Juridike, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1666 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Juridike, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1675 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit dhe Marrëveshjeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Evropiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1675 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit dhe Marrëveshjeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Evropiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1675 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit dhe Marrëveshjeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Evropiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1675 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Koordinimit dhe Integrimit, në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Kulturën, në Ministrinë e Kulturës - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Evropiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1675 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave në Fushën e Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Evropiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1675 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës, në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave në Fushën e Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Evropiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1676 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit, Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave, në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Ekzakte", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1676 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Jetësimit të Prioriteteve, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Jetësimit të Prioriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Ekzakte", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1678 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Hartimit të Akteve, në Drejtorinë e Hartimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: III-b;

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1678 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Hartimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: III-b;

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1678 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Vlerësimit të Projektligjeve, në Drejtorinë e Vlerësimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: III-b.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


17

1687 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Godinës së Inovacionit (ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Akreditimit, në Drejtorinë e Certifikimit Elektronik, në Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike.


18

1667 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Turizimit dhe Mjedisit


1667 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Turizimit dhe Mjedisit


1686 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2018., ora 12:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit, në Drejtorinë e Certifikimit Elektronik, në Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik


1684 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Projekteve IPA dhe Donatorëve të Tjerë, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1685 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Projekteve të Promovimit, Marketingut dhe Tregjeve Gjeografike, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


19

1670 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike, në Ministrinë e Brendshme


1670 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike, në Ministrinë e Brendshme


1671 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Brendshme


1671 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Brendshme


1679 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike, në Ministrinë e Brendshme - Kategoria: III-b;

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 9:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1679 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike, në Ministrinë e Brendshme - Kategoria: III-b;

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 9:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1679 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Kulturën, në Ministrinë e Kulturës - Kategoria: IV-a;

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1679 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria: III-b;

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1679 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria: III-b;

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1679 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria: III-b;

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1682 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit, në Drejtorinë e Kontrollit dhe Masave Shtrënguese, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1682 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit, në Drejtorinë e Kontrollit dhe Masave Shtrënguese, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1682 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Masave Shtrënguese, në Drejtorinë e Kontrollit dhe Masave Shtrënguese, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1682 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Masave Shtrënguese, në Drejtorinë e Kontrollit dhe Masave Shtrënguese, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1682 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Masave Shtrënguese, në Drejtorinë e Kontrollit dhe Masave Shtrënguese, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1682 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Masave Shtrënguese, në Drejtorinë e Kontrollit dhe Masave Shtrënguese, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1691 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.4.2018., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit, në Drejtorinë e Programimit dhe Monitorimit të IPARD, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


20

1683 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Berat, Korçë, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji Ushqimore/Bioteknologji Molekulare dhe Industriale/Mjekësi Veterinare/Inxhinieri Agrare/Agronomi e Përgjithshme/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1683 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Berat, Korçë, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji Ushqimore/Bioteknologji Molekulare dhe Industriale/Mjekësi Veterinare/Inxhinieri Agrare/Agronomi e Përgjithshme/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1683 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Berat - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Berat, Korçë, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji Ushqimore/Bioteknologji Molekulare dhe Industriale/Mjekësi Veterinare/Inxhinieri Agrare/Agronomi e Përgjithshme/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1683 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Durrës - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Berat, Korçë, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji Ushqimore/Bioteknologji Molekulare dhe Industriale/Mjekësi Veterinare/Inxhinieri Agrare/Agronomi e Përgjithshme/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1683 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Kukës - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Berat, Korçë, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji Ushqimore/Bioteknologji Molekulare dhe Industriale/Mjekësi Veterinare/Inxhinieri Agrare/Agronomi e Përgjithshme/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1683 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Fier - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Berat, Korçë, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji Ushqimore/Bioteknologji Molekulare dhe Industriale/Mjekësi Veterinare/Inxhinieri Agrare/Agronomi e Përgjithshme/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1683 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Elbasan - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Berat, Korçë, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji Ushqimore/Bioteknologji Molekulare dhe Industriale/Mjekësi Veterinare/Inxhinieri Agrare/Agronomi e Përgjithshme/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1683 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Lezhë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Berat, Korçë, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji Ushqimore/Bioteknologji Molekulare dhe Industriale/Mjekësi Veterinare/Inxhinieri Agrare/Agronomi e Përgjithshme/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1683 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Korçë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.4.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Berat, Korçë, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji Ushqimore/Bioteknologji Molekulare dhe Industriale/Mjekësi Veterinare/Inxhinieri Agrare/Agronomi e Përgjithshme/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


21
22
23

1692 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1692 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1692 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1692 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1692 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Buxhetit, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1692 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kontabilitetit, në Drejtorinë e Financës, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave) - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1692 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Planifikimit të Buxhetit, në Drejtorinë e Planifikimit të Buxhetit dhe Financës, në Autoritetin Rrugor Shqiptar - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1692 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1693 - Lëvizje paralele

Përgjegjës në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 10:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1693 - Lëvizje paralele

Përgjegjës në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Shkodër - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1695 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Durrës - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/Bilogji/Kimi/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1695 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Fier - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/Bilogji/Kimi/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1695 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Lezhë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/Bilogji/Kimi/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1695 - Lëvizje paralele

Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Tiranë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.4.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/Bilogji/Kimi/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


24

1661 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 24.4.2018, ora 12:00, në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Gjirokastër, Fushë- Krujë, Lezhë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1672 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Durrës, Vlorë, Fier - Lloji i diplomës "Mjekësi Veterinare", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1673 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Vlorë - Lloji i diplomës "Mjekësi e Përgjithshme", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


25

1696 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2018, ora 10:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Arkiv - Protokollit, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1697 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


26

1700 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.4.2018, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit të Sportit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1701 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Dokumentacionit, në Njësinë e Legjislacionit dhe Akteve Rregullatore, në Departamentin Rregullator dhe të Përputhshmërisë, në Kryeministri


27

1661 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 24.4.2018, ora 12:00, në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Berat, Fier, Gjirokastër, Fushë- Krujë, Lezhë, Shkodër, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1672 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Durrës, Vlorë, Fier - Lloji i diplomës "Mjekësi Veterinare", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1673 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Tiranë, Vlorë - Lloji i diplomës "Mjekësi e Përgjithshme", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1694 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Auditimit të Fondeve të BE-së, në Drejtorinë e Auditimit, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1702 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave dhe Procedurave të Rekrutimit, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1702 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave dhe Procedurave të Rekrutimit, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1702 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Inspektimit, Etikës dhe Integritetit, në Departamentin e Administratës Publike - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1703 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Inspektimit Financiar Publik, në Drejtorinë e Inspektimit Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Pëputhshmërisë, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2018, ora 9:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1703 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Inspektimit Financiar Publik, në Drejtorinë e Inspektimit Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Pëputhshmërisë, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.4.2018, ora 9:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


28
29
30

1681 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit (Zyrës) të Menaxhimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm, në Kryeministri


1681 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit (Zyrës) të Menaxhimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm, në Kryeministri


1704 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Kërkimit dhe Udhëheqjes Metodologjike, në Qendrën Kombëtare të Biznesit - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1704 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Kërkimit dhe Udhëheqjes Metodologjike, në Qendrën Kombëtare të Biznesit - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1704 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Juridik, në Agjencinë e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1704 - Lëvizje paralele

Specialist (Jurist) në Sektorin Juridik, Integrimit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1704 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1704 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Brendshme - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1704 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1704 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Juridik, në Inspektoratin Qendror - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1704 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Juridik, në Inspektoratin Qendror - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1704 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Shërbimeve, në Agjencinë Kombëtare Bërthamore - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1704 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Juridik, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1705 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Emergjencave dhe Aktivitetit me të Tretët, në Drejtorinë e Programim-Zhvillimit, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1705 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Hartografimit, në Drejtorinë e Gjeologjisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1705 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Hartografimit, në Drejtorinë e Gjeologjisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1705 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Lejeve të Kërkim-Zbulimit, në Drejtorinë e Burimeve Minerale, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1705 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Hartografimit, në Drejtorinë e Gjeologjisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1705 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Vendburimeve Jometalore, në Drejtorinë e Burimeve Minerale, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 10:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1706 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikës së Sigurisë Evropiane, në Drejtorinë e Politikave NATO dhe BE, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 12:00, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Sociale/Histori", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1706 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikës së Sigurisë Evropiane, në Drejtorinë e Politikave NATO dhe BE, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 12:00, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Sociale/Histori", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1707 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018., ora 10:30, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Financës, në Agjencinë e Prokurimit Publik


1710 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.4.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Koordinimit, në Drejtorinë e Koordinimit dhe Monitorimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik


Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


info@dap.gov.al

+355 4 2250488

+355 4 2235937

Adresa

Këshilli i Ministrave
Këshilli i Ministrave
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Nr. 1
Nr. 1
Tiranë
Tiranë