IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

Vlerësimi i njohurive shtesë për nëpunësit e admin…

Në vijim të njoftimit për fillimin e procedurave për të...

FUSHA E NJOHURIVE KU DO TE MBESHTETET VLERESIMI PE…

FUSHA E NJOHURIVE KU DO TE MBESHTETET VLERESIMI PER PËRFITIMIN...

NJOFTIM PER INSPEKTORET

Lista emerore e inspektoreve per intervisten e strukturuar me goje...

Inspektore 16 dhjetor 2017

NJOFTIM   Në vijim të njoftimit për fillimin e procedurave për të...

Testimi për vlerësimin periodik për përfitimin dhe…

FUSHA E NJOHURIVE KU DO TE MBESHTETET VLERESIMI PER PËRFITIMIN...

Bursa për Nëpunësit e Rinj Civilë

  NJOFTIM PARAPRAK MBI THIRRJEN PËR APLIKIME PËR SKEMËN E BURSAVE...

Takimi i 7-të i Grupit të Posaçëm BE-Shqipëri për …

Takimi i 7-të i Grupit të Posaçëm për Reformën e...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
JANAR 2018
HMMEPSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1582 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.1.2018., ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ankesave Administrative e Gjyqësore dhe Koordinimit, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit në Fushën e Menaxhimit të Shërbimit Civil, në Departamentin e Administratës Publike


13
14
15

1576 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.1.2018, ora 13:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Institutin e Statistikave


1577 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.1.2018, ora 11:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Koordinimit të Mbledhjes së të Dhënave, në Drejtorinë e Statistikave Rajonale, në Institutin e Statistikave


1578 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Integrimit, Modelimit dhe Analizave të të Dhënave Mujore dhe Tremujore, në Drejtorinë e Statistikave të Sektorit Real, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.1.2018, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1579 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Tregtisë së Jashtme, Turizmit dhe Transportit, në Drejtorinë e Statistikave Ekonomike, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.1.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


16
17
18

1572 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.1.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.1.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Statistikave Rajonale, në Institutin e Statistikave


1572 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.1.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.1.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Statistikave Rajonale, në Institutin e Statistikave


1573 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.1.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.1.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Statistikave Ekonomike, në Institutin e Statistikave


1573 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.1.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.1.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Statistikave Ekonomike, në Institutin e Statistikave


19
20
21
22

1583 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Zyrës Arsimore Lushnje - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.1.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Zyrave Arsimore- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Mësuesi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1583 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Zyrës Arsimore Sarandë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.1.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Zyrave Arsimore- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Mësuesi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1583 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Zyrës Arsimore Gramsh - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.1.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Zyrave Arsimore- Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Mësuesi". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


23
24

1574 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.1.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Statistikave të Sektorit Real, në Institutin e Statistikave


1574 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.1.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Statistikave të Sektorit Real, në Institutin e Statistikave


1575 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.1.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Zbatimit të PSZ, në Drejtorinë e Integrimit Evropian dhe Koordinimit të Projekteve, në Institutin e Statistikave


1575 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.1.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Zbatimit të PSZ, në Drejtorinë e Integrimit Evropian dhe Koordinimit të Projekteve, në Institutin e Statistikave


25
26
27
28
29
30
31

1580 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.1.2018., ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Performancës dhe Rritjes Profesionale, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit të Institucioneve dhe Pagave, në Departamentin e Administratës Publike


1580 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.1.2018., ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Performancës dhe Rritjes Profesionale, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit të Institucioneve dhe Pagave, në Departamentin e Administratës Publike


1581 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.1.2018., ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inspektimit, Etikës dhe Integritetit, në Departamentin e Administratës Publike


1581 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.1.2018., ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inspektimit, Etikës dhe Integritetit, në Departamentin e Administratës Publike


Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


+355 4 2250488

info@dap.gov.al

Adresa

Këshilli i Ministrave
Këshilli i Ministrave
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Nr. 1
Nr. 1
Tiranë
Tiranë